03/02/2008 - Gratteri | Carnevale 2008 - "A spasso cù sugliu"